Assistansersättning

Assistansersättningen regleras i Socialförsäkringsbalkens 51 kap lag (2010:110). Lagen ersatte tidigare LASS (Lag 1993:389 om assistansersättning) den 1 januari 2011. Assistansersättningen är den ersättning som betalas ut av Försäkringskassan. Regeringen fastställer genom en förordning varje år ett schablonbelopp. För 2013 är beloppet 275 kr per timme. I första hand ska assistansersättningen täcka de personliga assistenternas lönekostnader, sociala avgifter, försäkringar och administrationsavgiften av assistansen. Övriga kostnader för assistansen kan till exempel utgöras av utbildning, annonsering, för brukningsartiklar och assistentens kostnad vid gemensamma aktiviteter.