Vart finns vi?

En unik assistansanordnare
Teckenspråkig Assistans är ett nystartat företag. Vi verkar i hela Sverige. Vi finns för att underlätta vardagen för döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade barn, ungdomar och vuxna som är i behov av personlig assistans, ledsagning, hemtjänst och avlösning. Tillsammans ger vi dig de bästa förutsättningarna för ett liv med total frihet.
Teckenspråkig Assistans vill vara Sveriges mest seriösa samordnare av personlig assistans till döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade. Tillsammans med er blir vi det bästa alternativet för döva, dövblinda samt hörselskadade personer i Sverige.
Vi erbjuder våra tjänster över hela landet och har som målsättning att inledningsvis öppna kontor i Stockholm och Örebro.