Teckenspråkig Assistans – självklara valet för dig som kommunicerar på teckenspråk!

Teckenspråkig Assistans erbjuder döva, personer med dövblindhet och hörselskadade personlig assistans, hemtjänst, ledsagning samt avlösning enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) samt Socialtjänstlagen. Givetvis hjälper vi även dig som inte tillhör målgruppen!

Läs mer om Teckenspråkig Assistans

Teckspråkig Assistans
Ledningen för Teckenspråkig Assistans