Arbetssätt

Teckenspråkig Assistans använder sig av arbetssättet Lean
Medarbetarna är mycket viktiga för verksamheten och för att få de anställda att känna sig delaktiga kommer vi att använda oss av Lean-modellen.

Vad är Lean?

Lean är ett arbetssätt som kommer från Toyotakoncernen i Japan. Lean innebär kortfattat att arbeta med ständiga förbättringar, att identifiera och eliminera slöseri med resurser och tid. Det handlar inte om att arbeta snabbare, utan om att arbeta effektivare. Och att lära sig att se vad som skapar kvalitet ur kundens perspektiv.

Hur ska företaget implementera Lean som arbetssätt?

Arbetet med Lean kan ske på olika sätt och det är också det som gör arbetssättet speciellt och unikt. Teckenspråkig Assistans vill ge de anställda kunskapen, verktygen och kraften att arbeta Lean. Vi vill även att personalen ska förstå ”tänket” med Lean. Utvecklingsarbetet ska ske dagligen. Företaget har som mål att ge varje individ möjligheten att komma med förbättringsförslag, funderingar och hur verksamheten ständigt kan utvecklas till det bättre.