Äldreomsorg

Teckenspråkig Assistans erbjuder hemtjänst till teckenspråkiga

Hemtjänst är en insats som beviljas av biståndshandläggaren på din hemort. Hemtjänsten delas upp i två delar.

  1. Servicetjänster
  2. Personlig omsorg

Servicetjänsterna tar sikte på all hjälp som rör det praktiska så som städning, inköp, tvätt etc. Den personliga omsorgen handlar om tjänster så som hjälp med hygien, toalettbesök, medicinering etc.

Teckenspråkig Assistans hjälper dig med ansökan
Är du i behov av hjälp och vill ansöka om hemtjänst är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi hjälper dig med ansökan kostnadsfritt. Det är biståndshandläggaren som utreder och beslutar om du skall beviljas hemtjänst. Är du i behov av omfattande hjälp kan en biståndshandläggare bevilja regelbundna insatser 24 timmar om dygnet.

LOV (Lagen om valfrihet)
Många kommuner har infört kundval LOV (Lagen om valfrihet) inom hemtjänsten vilket betyder att du som har fått beslut om hemtjänst själv får välja utförare. Om din kommun tillämpar LOV har du möjlighet att välja Teckenspråkig Assistans som utförare.

Avgift?
Du betalar en månadsavgift till kommunen. Avgiften är densamma oavsett vilken utförare du väljer. Hur stor just din avgift blir beror på hur mycket hjälp du har, din inkomst och hur mycket du betalar i hyra.

Varför välja Teckenspråkig Assistans som utförare?
Teckenspråkig Assistans erbjuder dig hemtjänst på ditt modersmål. Vi är ett företag som är väl insatta i ”dövvärlden”, har dokumenterad erfarenhet av hemvård samt en bestämd uppfattning om hur professionell hemtjänst ska utföras.

Personal
Tillsammans med dig bestämmer vi vem som kommer hem till dig. Det kan vara en anhörig, vän, barnbarn eller en person som du skulle vilja få din hjälp av.
För Teckenspråkig Assistans är självbestämmandet och tryggheten det viktigaste. Om det av någon anledning inte fungerar mellan dig och den anställde ser vi till att samarbetet avslutas. Därefter söker vi efter en ersättare som du bedömer vara mer lämplig.

Samarbeten
Teckenspråkig Assistans för en nära dialog med Örebro dövas pensionärsförening.
Genom den goda relationen med föreningen kan vi ta till oss önskemål och på så sätt tillgodose de äldres behov.