Anhöriganställning

Hos Teckenspråkig Assistans är det du som har det sista ordet när vi anställer en assistent.
När en nära anhörig inte klarar sin vardag på egen hand finns det möjlighet att få sina insatser tillgodosedda med hjälp av anställda anhöriga. Det kan vara man/hustru, föräldrar, en nära släkting eller barnbarn. Tryggheten som detta medför är något som vi anser är mycket viktigt och vi vet av erfarenhet att anhörighetsanställningar har en positiv effekt på assistansen. Vi erbjuder goda löner och bra anställningsvillkor till de anhöriga. Hos oss har du även möjlighet att fortsätta som assistent åt dina anhöriga även efter 65-års ålder. Något som inte är möjligt inom kommunerna.