Ledsagning/Avlösning

Teckenspråkig Assistans erbjuder döva, dövblinda samt hörselskadade ledsagning enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) alternativ Socialtjänstlagen. Ledsagning är en personlig service för dig som på grund av sjukdom eller fysiska hinder behöver aktiv hjälp med att bryta social isolering eller besöka en fritidsaktivitet.

Det är dina intressen, önskemål och behov som styr. Din ledsagare finns för att tillsammans med dig förenkla din vardag, deltagande i samhälls- och kulturliv, läkarbesök, eller för att komma ut och träffa vänner etc. Det är din biståndsbedömare på kommunen som fattar beslut om vilka insatser som du är i behov av.

Hur får jag ledsagning?
Det är kommunen på din hemort som avgör om du har rätt till ledsagning. Kontakta Teckenspråkig Assistans om du är i behov av ledsagning. Vi hjälper dig med ansökan.