Värdegrund

Vi anser att alla personer har rätt till ett liv med full delaktighet och alltid bereds möjlighet att kunna leva ett självbestämmande liv. Vi är väldigt noggranna med att betona att alla ska ha rätt till ett liv på lika villkor. Teckenspråkig Assistans vill även att individen ska erhålla så gynnsamma förutsättningar som möjligt, för att ständigt kunna utvecklas och leva ett liv som alla andra.