Tillstånd från Socialstyrelsen

Sedan den 1 januari 2011 ställer Socialstyrelsen höga krav på assistansanordnarna. För att få bedriva personlig assistans ska företaget erhålla ett tillståndsbevis.

Teckenspråkig Assistans har meddelats tillstånd enligt 23 § LSS att bedriva enskild verksamhet i form av personlig assistans enligt 9 § 2 p LSS.

Ett tillstånd som vi är mycket stolta över samt en bekräftelse på att vi är en assistansanordnare som uppfyller Socialstyrelsens krav.