Bli kund

1. Kontakta Teckenspråkig Assistans
Vi träffar gärna dig och berättar mer om oss. Vi är flexibla och planerar in en träff som skulle passa just dig. Vill du att vi kommer hem till dig går det bra.
Om du vill ansöka om personlig assistans, ledsagning, hemtjänst eller avlösning alternativt byta från kommunen eller annan assistansanordnare hjälper vi till med hela processen. Det är varken svårt eller komplicerat. Vanligtvis är uppsägningstiden mellan 1-3 månader hos kommun/privat assistansanordnare.

2. Personligt möte/Träff
Vi träffas på avtalad tid och går igenom dina önskemål. Du berättar om dina önskemål och vi presenterar företaget, vilka vi är och hur vi kan hjälpa dig.

3. Förslag till hur din personliga assistans kan se ut
Tillsammans går vi sedan igenom hur vi ska utforma din assistans. Vi anser att det är mycket viktigt att det är brukarens önskemål som ska sätta prägel på assistansen. Vi är där för din skull och därför är det väldigt viktigt att klargöra att det är du som har sista ordet.

4. Självbestämmande
Det är du som bestämmer om Teckenspråkig Assistans ska bli din assistansanordnare. Om det känns bra för dig inleder vi ett samarbete vilket innebär att vi hjälper dig med all administration, personal, löner, viktiga externa kontakter samt juridik och annan krånglig byråkrati.

5. Uppföljning
Vi träffas sedan kontinuerligt där vi tillsammans går igenom vad du är nöjd med och eventuella delar i assistansen som du vill förändra eller förbättra.
Vi arbetar med ett eget framtaget kvalitetsledningssystem som ligger till grund för det systematiska kvalitetsarbetet. Allt i syfte att assistansen ska bedrivas med en hög kvalitet.

Välkommen till Teckenspråkig Assistans !