Företaget

Mitt namn är Kristina Reinholdson. Tillsammans med verksamhetschefen Fredrik Söderström har jag startat företaget Teckenspråkig Assistans. Vi erbjuder döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade personlig assistans, hemtjänst, ledsagning och avlösning enligt LSS samt Socialtjänstlagen.

Jag är uppvuxen med döva föräldrar (Children of Deaf Adults)) och dövkulturen har alltid varit en del av mitt liv. Jag har ett brett kontaktnät i ”dövvärlden” och har de senaste 13 åren arbetat som teckenspråkstolk i Stockholm.

För ca 10 år sedan drabbades min pappa av en stroke och livet vändes upp och ned.

Vi letade länge och aktivt efter ett assistansföretag med erfarenhet av döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade. Tyvärr hittade vi aldrig ett företag med erfarenhet, insatta i ”dövvärlden” samt teckenspråkskunniga och talspråkiga.

Vi startade istället vårat eget företag, Teckenspråkig Assistans.  Detta med anledningarna jag presenterat men även för att det inte finns tillräckligt med kunskap och förståelse för målgruppen i Sverige. Det som dock har varit avgörande är att kommunikationen för döva, personer med dövblindhet och hörselskadade inte är en självklarhet.

I samband med att vi startade företaget förstod vi även att de vi vänder oss till är väldigt utsatta och inte alltid får den hjälp de ska vara berättigade till.  Lagen tolkas väldigt godtyckligt. Kommuner och Försäkringskassor resonerar olika i landet, trots att det inte ska spela någon som helst roll vart i landet en person bor.

Under de senaste åren har jag så gott som dagligen engagerat mig i frågor som berör personlig assistans samt äldrevård. Därför har jag bestämt mig för att starta upp och driva ett eget företag. Ett företag som erbjuder en personalchef som är uppväxt i ”dövvärlden” och kommunicerar både med döva/dövblinda och andra viktiga externa kontakter.

Visst finns det ett fåtal företag som erbjuder teckenspråkig personal. Vi anser dock att det saknas ett företag som både har erfarenheten och kan kommunicera både med döva, personer med dövblindhet samt anhöriga som i många fall inte är teckenspråkskunniga.

Jag kommer att styra verksamheten efter önskemålen från brukaren. De är de som är verksamheten i mitt företag. Vi ger målgruppen möjligheten till en direkt kontakt med sin assistansanordnare, vilket innebär en mer personlig relation utan svårighet att kommunicera.

Vi har byggt upp ett företag som till största delen kommer att bestå av döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade. Vi håller en hög kvalitet och lyssnar på våra brukare.

Ambitionen för oss är att bli det bästa alternativet för döva, personer med dövblindhet och hörselskadade. Ett företag som målgruppen vill bli en del av.

Kristina Reinholdson/ grundare och ägare till Teckenspråkig Assistans