Historik

• Vi såg ett behov av ett företag som riktar sig till döva, personer med dövblindhet samt hörselskadade.

Vi har saknat ett företag som kommunicerar både via teckenspråk samt talspråk.

Vi har erfarenheten av personlig assistans då en nära anhörig har insatsen beviljad.

Vi vill att våra brukare själva ska få bestämma vem som kommer hem till en. Ett val som vi inte alltid upplevt som självklart.

Vi anser att tryggheten och den direkta kontakten med brukaren kommer att bli nyckeln i vår verksamhet. Detta innebär en befrielse för brukaren och dess anhöriga.

Vi letade efter ett företag som alltid är tillgängliga. Teckenspråkig Assistans håller öppet dygnet runt. Oss når ni alltid, antingen via bildtelefon, e-mail eller mobiltelefon. Det spontana samtalet till assistansanordnaren är en självklarhet för oss.

Vi anser att det alltid ska kunna gå att kommunicera direkt med sin arbetsgivare. Anställda kommer utan svårigheter att kunna kontakta sin närmsta chef.