Personlig Assistans

Vad gäller för att få personlig assistans beviljad?
För att få personlig assistans beviljad måste du tillhöra en av personkretsarna i LSS 1 1§ samt anses behöva ha hjälp med de grundläggande behoven (hygien, matsituationer, av och påklädning, kommunikation, ingående kunskaper om den sökande). Dessutom får du inte vara över 65 år när du ansöker.

Vem har rätt till personlig assistans?
Om du tillhör personkretsen kan du ansöka om personlig assistans. Personlig assistans riktar in sig till de personer som behöver hjälp med de grundläggande behoven. De grundläggande behoven enligt LSS 9 a § är till antalet 5 och består i:

  • Hjälp med hygienen
  • Matsituationer
  • Av och påklädning
  • Kommunikation
  • Annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den sökande

Om antalet timmar gällande de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i veckan ansvarar Försäkringskassan för insatsen. Om behovet är under 20 timmar i veckan ansvarar kommunen för insatsen. Får du personlig assistans beviljad har du även möjlighet att få hjälp med assistanstimmar till behov som städning, tvättning, inköp etc.

Vill du att Teckenspråkig Assistans hjälper dig med ansökan?
Vi hjälper dig att ansöka om personlig assistans. Vi är dig behjälplig under hela processen. Det kostar dig ingenting. Om du får ett negativt besked och vi anser att beslutet är felaktigt, hjälper vi dig kostnadsfritt att överklaga ärendet vidare till förvaltningsrätten, kammarrätten och slutligen högsta förvaltningsdomstolen.