Anhörig/Närstående

Teckenspråkig Assistans värnar om kontakten med anhöriga och vet att den kommer att bli betydelsefullt för brukaren. Anhöriga och brukare ska känna att det när som helst går att kontakta oss oavsett dag på veckan. Fördelen med att välja Teckenspråkig Assistans är många. Vi anser att kommunikationen är den viktigaste. Hos oss kommunicerar vi tillsammans, på så sätt kommer vi fram till lösningar som du och dina anhöriga är nöjda med. Kontakten med anhöriga ser vi som självklarhet och kommunikationen kommer att bli betydelsefull för assistansen. Anhöriga har många gånger frågor och funderingar gällande insatser, ansökningar, avslag etc. Frågor som vi mer än gärna svarar på.

Välkommen att kontakta oss !