Att vara anställd hos oss

Teckenspråkig Assistans har tidigare uttryckt en vilja om att anställa personer som är döva, dövblinda samt hörselskadade. Vi tar sikte på att anställa personer som tillhör målgruppen och vi vill växa fram till det bästa alternativet. Att vara anställd hos en arbetsgivare du kan kommunicera direkt med är ett lyft för assistansen. Arbetet bygger väldigt mycket på att kommunikationen fungerar mellan brukare, anställda, anhöriga och arbetsgivare. Att inte kunna ringa det där spontana samtalet till arbetsgivaren eller besöka kontoret utan hjälp ser vi som en negativ påverkan på assistansen. Det är inte heller speciellt vanligt att den så viktiga relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare utvecklas när kommunikationen brister. Teckenspråkig Assistans erbjuder en teckenspråkig arbetsgivare. Vi vet att det är efterlängtat och har som mål att erbjuda alla anställda en långvarig anställning med goda anställningsvillkor. Tillsammans är vi Teckenspråkig Assistans, ett företag som ständigt är redo att utvecklas till det bättre!

Kollektivavtal
Ett kollektivavtal ger högre lön och bättre förmåner till de anställda. Det ger även dig större inflytande över verksamheten och din arbetssituation. Teckenspråkig Assistans har avtal med KFO. Genom KFOs kollektivavtal omfattas de anställda av pensions samt försäkringsavtal.