Avlösning

Teckenspråkig Assistans erbjuder avlösning till familjer och personer som är i behov av teckenspråkskunniga assistenter. Avlösare i hemmet kan du få både som regelbunden och tillfällig insats enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade), samt enligt Socialtjänstlagen. Tanken med insatsen är att anhöriga ska få avlösning så att de kan få tid till avkoppling, rekreation och sina egna fritidsintressen.

Hur får man en avlösare?
Biståndshandläggaren i din hemkommun beviljar ett visst antal timmar per månad. Sedan bestämmer personerna i hemmet tillsammans med avlösaren när och hur stödet ska utföras.
Teckenspråkig Assistans är dig behjälplig med ansökan!

Avgift
Mer än hälften av landets kommuner tar ut en avgift. Om en person beviljas ledsagning eller avlösning enligt LSS (Lag 1993:387 om stöd och service till vissa funktionshindrade) kostar det ingenting.